کباب لقمه ۳۰% نامور ۱۲ عددی

تومان۲۳.۴۰۰

همبرگر ۶۰% نامور ۵ عددی

تومان۳۷.۵۰۰