مجله

باید ها و نباید ها نگهداری حبوبات

_در هرم راهنمای غذایی، حبوبات جزء گوشت‌ها محسوب می‌شود

زیرا حبوبات از نظر پروتئینی بسیار غنی اند.

➕_پروتئین حبوبات ۲ تا ۳ برابر غلات و ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از گیاهان نشاسته ای است. به طور معمول، حبوبات را «گوشت مردم فقیر» می‌نامند.

➕_همچنین، دانه‌های حبوبات، از نظر آهن و کلسیم غنی است. ۲ تا ۳ واحد حبوبات معادل ۱ تا ۵/۱ لیوان حبوبات پخته شده است.

➕_ﺣﺒﻮﺑﺎت  از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳستی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎتی آﻧﻬﺎ را در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﺮد.

 

❇️روش‌های نگهداری حبوبات:

۱- لابه لای حبوبات چند برگ از درخت گردو قرار دهید. ۲- حبوبات را با نمک فراوان مخلوط کنید. ۳- حبوبات را داخل فریزر نگهداری کنید. ۴- می‌توانید حبوبات را فقط یک جوش داده (آب را جوش آورده حبوبات را داخل آب جوش بریزید تا یک جوش بخورد) داخل آبکش ریخته و آنرا خشک کنید به هیچ عنوان دچار آسیب دیدگی نمی‌شوند (روش قدیمی ها)

❇️برای شناسایی حبوبات آلوده این دو روش را به کار ببرید:

الف) چنانچه حبوبات بسته بندی شده خریداری می‌کنید، بسته را در دست چپ بگیرید و با انگشت وسطی دست راست به آن ضربه بزنید. چنانچه حشره داشته باشد، به سمت نایلون می‎آید و دیده می‌شود.

ب) مقداری حبوبات در آب بریزید. در این صورت حبوبات سوراخ‌دار به سطح آب می‌آیند و شما آن‌ها را جدا می‌کنید. در ضمن بر اثر خیس خوردن، حشرات موجود در دانه حبوبات، به روی آب می‌آیند که باید قبل از مصرف، آن‌ها را جدا کنید.

❇️ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺣﺒﻮﺑﺎت در آب ﺟﻮش:

درباره‌ی ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﺣﺒﻮﺑﺎت می‌بایست ﻗﺒﻞ از ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﺣﺒﻮﺑﺎت در دو ﺳﺮی داﺧﻞ آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ داﺧﻞ آب رﻳﺨﺘﻪ شوند. اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧی میﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺼﺮف ﻛﺮد، ﻟﻪ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﺒﻮﺑﺎت در آب از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺑﻮده و اﻳﻦ درﺣﺎلی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮمزدگی و ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸک ﻧﻴﺰ از ﻋﻼﻳﻢ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن آن اﺳﺖ. شما هم از تجربه هاتون برامون بنویسید از فروشگاه ما حبوبات خریدید ؟🤔 راضی بودید؟ پیشنهادات خود را برامون کامنت کنید

☺️ برای خرید انواع حبوبات در سایت، اپلیکیشن و تمامی صفحات مجازی در فروشگاه سلمان درخدمتتون هستیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *